ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะได้ดีโดยไม่ทำดี

ทุกคนที่ได้ดีที่โลกนี้ ต้องทำดีมาก่อนทั้งนั้น

ไม่ว่าได้ทำดีมาแล้วในวันก่อน

ไม่ว่าได้ทำดีมาแล้วในเดือนก่อน

ไม่ว่าได้ทำดีมาแล้วเมื่อปีก่อน

และไม่ว่าได้ทำดีมาแล้วในชาติก่อน…

 

*******************************

 

เป็นบางส่วนของบทความ ที่เขียนโดย พ.ต.ท. สนั่นศิลป์ แก้วจรัส ในใบปลิวที่เราได้รับจาก งานสวดพระอภิธรรม "พระสุธรรมคณาจารย์" หรือ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ที่วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวานเย็น

 

แม้จะเป็นบทความสั้นๆ เพียงแค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 แต่ก็ให้ข้อคิด  ขนาดเท่ากระดาษ 10 รีม

 

เราขอนำบทความที่เหลือ มาลงพิมพ์ให้ได้อ่านกันต่อ เผื่อผู้ "เผอิญ" ผ่านมาอ่าน จักได้น้อมนำไปใช้

 

"เรื่องวันก่อน เดือนก่อน ปีก่อน ชาติก่อน เป็นเรื่องสำคัญ
สำคัญอย่างไร สำคัญอย่างนี้คือ
วันก่อนทำอะไรไว้ดีหรือชั่ว ความจำจำได้ เพราะทำไว้ไม่นาน
เดือนก่อนทำอะไรไว้ ความจำจำได้
เพราะทำไว้ไม่นาน ผ่านไปเพียง 30 วัน เท่านั้น
ปีก่อนทำอะไรไว้ ความจำจำได้
เพราะระยะเพียง 1 ปีเท่านั้น
เมื่อ 50 ปีก่อนทำอะไรไว้ ความจำจำได้
แต่มีลืมบ้าง เพราะระยะเวลาตั้ง 50 ปี อาจจำได้ไม่ครบถ้วน
เมื่อ 100 ปี หรือเมื่อชาติก่อนทำอะไรไว้
ความจำคงจำไม่ได้ว่าทำอะไรไว้
เพราะระยะเวลานานมากเหลือเกิน
เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลของการทำดีและทำชั่วที่ได้ทำไว้
ที่จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี จะส่งผลให้ได้รับผลดีและไม่ดีของแต่ละคน
จึงทำให้ได้รับผลไม่เหมือนกัน
เพราะเหตุที่ทำไว้ ไม่เหมือนกันหรือต่างกันนั่นเอง


ดังนั้น ถึงเวลาหรือยัง ที่ควรรีบทำดีตั้งแต่มีชีวิตอยู่
มิใช่รอไป รอไป จนชีวิตตายไป ก็ยังไม่ได้ทำดี
แล้วอย่างนี้จะเอาดีได้อย่างไร
หรือจะรออุทิศให้เมื่อตายแล้ว
นั่นคือ ความคิดโง่ๆ ของคนในโลกที่ยังมีอยู่อีกมาก

ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำดี
ขอให้ผู้ทำดีทั้งหลายได้
"ทำดีก่อนตาย ดีกว่ารออุทิศให้เมื่อตายแล้ว"
และเพื่อเป็นแรงใจแก่ผู้ทำไม่ดี กลับตัวกลับใจเสียใหม่
ที่เลวร้ายในอดีตปล่อยให้ผ่านไป ตั้งต้นกันใหม่
หันมาทำดี จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมา
ให้สมกับคำพูดที่ว่า
"เกิดมาทั้งทีทำดี ดีกว่าทำชั่ว"

สรุปแล้ว การได้ดี กับ การได้ไม่ดี อยู่ที่การกระทำ ไม่ได้อยู่ที่คำว่า "ดวง""

 

"ทำดีต้องได้ดี"  เราขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำดีด้วย…อีกคน

 

กันยา ณ เดือนเก้า

10/06/05

Advertisements