ไม่ว่าใคร ก็มี "ความกลัว" กันทั้งนั้น แต่ละคนก็มี "โรคกลัว" หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำต่อท้ายว่า "phobia" ต่างๆ กันไป บางคนก็กลัวอะไรแปลกๆ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีในโลกด้วย
 
 
******************************
 
โรคกลัวการกลับบ้าน
Nostophobia
โรคกลัวการเกิดรอยย่น
Rhytiphobia
โรคกลัวการขบคิด
Phronemophobia
โรคกลัวการข้ามสะพาน
Gephyrophobia or Gephydrophobia or Gephysrophobia
โรคกลัวการได้ยินข่าวดี
Euphobia
โรคกลัวการได้ยินคำบางคำ
หรือชื่อบางชื่อ
Onomatophobia
โรคกลัวการนอนหลับ
Somniphobia
โรคกลัวการนั่ง
Cathisophobia
โรคกลัวการเย้ยหยัน
Katagelophobia
โรคกลัวการเรียนรู้
Sophophobia
โรคกลัวไข้
Febriphobia or
Fibriphobia or
Fibriophobia
โรคกลัวความคิด
Ideophobia
โรคกลัวความรู้
Gnosiophobia
โรคกลัวความเหนื่อยหน่าย
Kopophobia
โรคกลัวคอมพิวเตอร์
Logizomechanophobia
โรคกลัวคำยาวๆ
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia
โรคกลัวเงิน
Chrometophobia or Chrematophobia
โรคกลัวชาวญี่ปุ่น
Japanophobia
โรคกลัวชาวเบลเยี่ยมภาคใต้
Walloonphobia
โรคกลัวชาวยิว
Judeophobia
โรคกลัวชาวรัสเซีย
Russophobia
โรคกลัวทะเล
Thalassophobia
โรคกลัวเนยถั่วติดเพดานปาก
Arachibutyrophobia
โรคกลัวบ้าน หรือกลัวการอยู่บ้าน
Domatophobia or
Eicophobia or
Oikophobia
โรคกลัวประเทศฝรั่งเศส
หรือวัฒนธรรมฝรั่งเศส
Francophobia or
Gallophobia or
Galiophobia
โรคกลัวปลวก หรือแมลงที่กัดกินไม้
Isopterophobia
โรคกลัวปัสสาวะ หรือการถ่ายปัสสาวะ
Urophobia
โรคกลัวผู้ชาย
Androphobia or
Arrhenphobia
โรคกลัวผู้หญิงสวย
Venustraphobia
โรคกลัวพ่อเลี้ยง
Vitricophobia
โรคกลัวภาษาต่างชาติ
Xenoglossophobia
โรคกลัวแม่มด หรือเวทมนตร์
Wiccaphobia
โรคกลัวรอยยิ้ม
Blennophobia
โรคกลัวเลข 13
Triskaidekaphobia
โรคกลัวเลข 8
Octophobia
โรคกลัววัตถุที่อยู่ทาง
ด้านขวาของร่างกาย
Dextrophobia
โรคกลัววันศุกร์ที่ 13
Paraskavedekatriaphobia
โรคกลัวสวรรค์
Uranophobia or Ouranophobia
โรคกลัวสิ่งที่อยู่ทาง
ด้านซ้ายของร่างกาย
Levophobia
โรคกลัวสิ่งเล็กๆ
Microphobia
โรคกลัวสิ่งใหญ่ๆ
Megalophobia
โรคกลัวสีเหลือง
หรือคำว่าสีเหลือง
Xanthophobia
โรคกลัวหนังสือ
Bibliophobia
โรคกลัวอะไรใหม่ๆ
Neophobia
โรคกลัวอิสรภาพ
Eleutherophobia
 
 
แล้วคุณล่ะ มี "โรคกลัว" อะไร เช็คชื่อได้ ที่นี่  ส่วนเราน่ะเหรอ มีโรคกลัว ที่ชื่อว่า "Hadephobia"
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
06/07/05
Advertisements