ประกาศ จ้า ประกาศ 
 
เสาร์ที่ 9 ก.ค.นี้ "ดังตฤณ" ผู้เขียนหนังสือธรรมอันลือลั่น
"เสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน"
(ตามที่เราเคยเสนอบางส่วนของหนังสือนี้ในเรื่อง
จะมาให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ ในรายการ "คืนพิเศษ คนพิเศษ ครั้งที่ 79"
ของ กรีนเวฟ คลื่น 106.5 เวลา สามทุ่มตรง เป็นต้นไป
 
ใครอยากรู้ว่า ทำไมคนตาย ไม่ได้อ่าน ติดตามฟังได้จ่ะ
 
 
****************************
 
 
 
 
 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
08/07/05
Advertisements