ความยากง่ายกับชีวิต
 
 
*****************************
 
ง่าย… ที่จะหาที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์
ง่าย… ที่จะตัดสินความผิดของผู้อื่น
ง่าย… ที่จะพูดโดยไม่คิด
ง่าย… ที่จะทำให้คนที่รักเราเจ็บ
ง่าย… ที่จะขอการอภัย
ง่าย… ที่จะตั้งกฎเกณฑ์
ง่าย… ที่จะฝัน
ง่าย… ที่จะอวดชัยชนะ
ง่าย… ที่จะชื่นชมพระจันทร์ข้างขึ้น
ง่าย… ที่จะสะดุดหกล้ม
ง่าย… ที่จะสนุกสนานกับชีวิต
ง่าย… ที่จะให้คำสัญญา
ง่าย… ที่จะบอกว่ารัก
ง่าย… ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
ง่าย… ที่จะทำผิด
ง่าย… ที่จะคิดปรับปรุง
ง่าย… ที่จะรับ
ง่าย… ที่จะอ่านตั้งแต่บรรทัดแรก
 
ยาก… ที่จะหาที่อยู่ในใจคน
ยาก… ที่จะยอมรับความผิดของตนเอง
ยาก… ที่จะยั้งลิ้นของตน
ยาก… ที่จะรักษาบาดแผล
ยาก… ที่จะให้อภัยผู้อื่น
ยาก… ที่จะทำตามกฎเกณฑ์
ยาก… ที่จะต่อสู้เพื่อความฝัน
ยาก… ที่จะพ่ายแพ้อย่างสง่า
ยาก… ที่จะเห็นพระจันทร์ข้างแรม
ยาก… ที่จะรีบลุกขึ้น
ยาก… ที่จะให้คุณค่าแท้จริงของชีวิต
ยาก… ที่จะทำตามคำสัญญา
ยาก… ที่จะแสดงออกว่ารักจริง
ยาก… ที่จะปรับปรุงตัวเอง
ยาก… ที่จะเรียนรู้จากความผิดนั้น
ยาก… ที่จะลงมือกระทำ
ยาก… ที่จะให้
ยาก… ที่จะเข้าใจทุกบรรทัดที่อ่านและปฏิบัติได้
 
 
 
 
เฉกเช่นเดียวกัน ความชั่วนั้นทำง่าย ความดีนั้นทำยาก อยู่ที่คุณจะเลือกทำแบบไหน…
ง่ายแต่ไร้ความหมาย ยากแต่มากคุณค่า
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
14/07/05
Advertisements