มีคนหวังดี ส่งเมล์ดีๆ แนบข้อความอ่านดี นี้มาให้
 
 
******************************
 
 
 
 
 
ขอความ "สวัสดี" จงมีแก่ท่านทั้งหลาย…
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
21/07/05
Advertisements