แม้เป็นเพียง คำขวัญ ที่ได้รับรางวัลชมเชยสมัยมัธยมปลาย
แต่ความหมายในคำขวัญนั้น
ไม่ว่าในเวลาใด…แสนยิ่งใหญ่ไม่มีรางวัลใดเทียม
….
 
"ร้กแม่"…ทุกวัน
 
 
 
 
ขับร้อง โดย น้องๆจากบ้านราชวิถี บ้านมหาเมฆ
 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
10/08/05
Advertisements