11 สิงหาคม ก่อน "วันแม่" หนึ่งวัน ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบวันเกิด 5 ขวบ ของ ซันซัน หลานชายจอมโวยวาย น้องสาวทำบุญวันเกิดให้ลูกชาย ด้วยการไปซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่ มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
 
 
**********************************
 
 
งานนี้มีแม่กับหลานสาวไปด้วย แต่แม่ไม่ได้เข้าไปร่วมถวายของ หลังจากกราบพระประธานกันเรียบร้อย ในห้องทำการที่กว้างเพียงไม่กี่เมตร สักพัก พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ก็เข้ามารับบริจาคของ หลวงพ่อยิ้มแย้มถามไถ่พวกเราอย่างเป็นกันเอง คุยกับซันซันอย่างเอ็นดู (ด้วยความที่อยู่กับเด็กๆ ทุกวันจนคุ้นเคย)
 
หลังจากซันซัน เก๊กท่าถ่ายรูปกับหลวงพ่อ ตอนบริจาคของแล้ว หลวงพ่อกรวดน้ำและให้พร พวกเราก็รับพรกันเต็มที่อย่างอิ่มเอิบใจ…
  สักนิดกับ มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน 
 
ความเป็นมา
ปี 2527 กลุ่มแสงเทียนเกิดขึ้นจากการรวมตัวของพระสงฆ์กับคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้การศึกษาควบคู่กับการฝึกอบรมธรรมะ พัฒนาจิตใจเด็กด้อยโอกาสภายใต้ "โครงการพระสงฆ์ คนหนุ่มสาว เพื่อการพัฒนาเด็ก"
 
 
 
 
ต่อมาปี 2532 ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานเงินทุนในนาม "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" จำนวน 200,000 บาท มาให้กลุ่มแสงเทียน ผู้จัดกิจกรรมจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวตั้งเป็น "มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน"
 
 
 
ติดต่อเพื่อบริจาคเงินหรือของได้ที่ :
 
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
 
547 วัดบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรุจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 
โทรศัพท์ : 0-2465-6165, 0-2472-4212
แฟกซ์ : 0-2472-4212
 
 
 
 
 
โปรดแบ่งปันความสุข แบ่งความเพียงพอ แบ่งสิ่งที่ดีให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส…
 
กันยา ณ เดือนเก้า
15/08/05
Advertisements