เพื่อนสองคนคุยกัน เรื่อง "ความห่วงใย"
คนหนึ่งบอกว่า มันคือ ความทุกข์ อีกคนว่า มันคือ ความสุข
 
 
***************************
 
 
แล้วคุณล่ะ คิดว่า มันคือ ทุกข์ หรือ สุข
 
 
 
 
 
ขอความเห็นหน่อยนะ
จะเม้นท์ไว้ที่นี่เลย หรือ ตรงนี้  ก็แป่เอี่ยะจ่ะ
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
22/08/05
Advertisements