เช้านี้ คิดถึงกลอนบทนี้ ชอบตรงที่เอาสามคำนี้
"ความคิด" "ชีวิต" "หัวใจ"
มาเล่นคำและผูกความหมายได้อย่างสวยงาม
 
 
*************************
 
 
..บางคนเป็นส่วนหนึ่งของ ความคิด..
แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิต และ หัวใจ
 
 
..บางคนถึงอยู่แสนไกล ..
แต่อยู่ใน หัวใจ และ ความคิด
 
 
..บางคนแม้อยู่ใกล้ชิด ..
 แต่ไม่ได้อยู่ใน ความคิด และ หัวใจ
 
 
  
..บางคนที่ได้จากไป..
แต่กลับอยู่ใน ความคิด .. ชีวิต .. และ หัวใจ
 
 
 
ขอให้ "บางคน" ของทุกคน ที่อยู่ใน "ความคิด ชีวิต และหัวใจ" ยังอยู่กับคุณตลอดไป….ในใจคุณ
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
20/09/05
Advertisements