อาทิตย์ที่แล้ว เป็นความจริงอันน่าทึ่งของสัตว์ คราวนี้มาลองดูเรื่องทั่วๆ ไปกันบ้าง
 
*********************
 
 
 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
 
 
 If a statue in the park of a person on a horse has
both front legs in the air, the person died in battle;
if the horse has one front leg in the air,
the person died as a result of wounds received in battle;
if the horse has all four legs on the ground, the person died of natural causes.
(อันนี้ไม่รู้เป็นสากลหรือเปล่านะ) ถ้ารูปปั้นที่เป็นคนนั่งอยู่บนหลังม้า
ที่ขาทั้งสองชูขึ้นฟ้า นั่นแสดงว่า บุคคลผู้นั้นตายในสนามรบ
แต่ถ้าม้าชูขาเดียว แสดงว่า ตายเพราะบาดแผลจากการรบ
และถ้าม้ายืนสี่ขา แสดงว่า ตายด้วยสาเหตุธรรมชาติ
 
 Canada is an Indian word meaning "Big Village".
แคนาดา เป็นคำอินเดียน มีความหมายว่า "หมู่บ้านใหญ่"
 
 "I am." is the shortest complete sentence in the English language.
"I am." เป็นประโยคสมบูรณ์ที่สั้นที่สุดในภาษาอังกฤษ
 
 Each king in a deck of playing cards represents a great king from history.
Spades – King David; Clubs – Alexander the Great;
Hearts – Charlemagne; and Diamonds – Julius Caesar.
ตัวกษัตริย์ในสำรับไพ่แต่ละใบนั้น มาจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เชียวนะ
โพดำ-กษัตริย์เดวิด, ดอกจิก-อเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่,
โพแดง-ชาร์ลแมงญ์ และหลามตัด-จูเลียส ซีซ่าร์
 
 The name Jeep came from the abbreviation used in the army
for the "General Purpose" vehicle, G.P.
คำว่า Jeep มาจากคำย่อที่ใช้ในวงการทหารว่า
"General Purpose" vehicle หรือยานพาหนะอเนกประสงค์
 
 The only 15 letter word that can be spelled
without repeating a letter is uncopyrightable.
15 ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ที่สามารถสะกดได้โดย
ไม่มีอักษรซ้ำคือคำว่า uncopyrightable
 
 In Cleveland, Ohio, it’s illegal to catch mice
without a hunting license.
ในรัฐเคลฟแลนด์ และโอไฮโอ การจับหนูผิดกฎหมาย
ถ้าไม่มีใบอนุญาตล่าสัตว์
 It’s possible to lead a cow upstairs…but not downstairs.
จูงวัวให้ขึ้นบันไดได้ แต่ลงบันไดทำไม่ได้
 Humans are the only primates that
don’t have pigment in the palms of their hands.
มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่ไม่มีเม็ดสีที่ฝ่ามือ
 
 
ถอดความโดย เจ๊กันย์ เจ้าเดิม
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
10/10/05
Advertisements