บนโลกกลมป้านใบนี้ มีเรื่องราวแปลกๆ เยอะแยะ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน…

**************************

The international telephone dialing code for Antarctica is 672.
รหัสทางไกลสำหรับทวีปแอนตาร์กติก้า คือ 672

 

 

Only one person in two billion will live to be 116 or older.
ในสองพันล้านคนมีเพียงแค่คนเดียวที่จะมีอายุยืนถึง 116 ปี หรือมากกว่านั้น

 

 

The 3 most valuable brand names on earth:

Marlboro, Coca- Cola, and Budweiser, in that order.
สามแบรนด์ดังที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก คือ

มาร์โบโล, โคคา-โคล่า และบัดไวเซอร์

 

    

 

 

10% of the Russian government’s income comes from the sale of vodka.
10% ของรายได้ของรัฐบาลรัสเซียมาจาก การขายเหล้าวอดก้า

 

 

 

In 10 minutes, a hurricane releases more energy than

all the world’s nuclear weapons combined.
ใน 10 นาที พายุเฮอร์ริเคนปล่อยพลังงานได้มากกว่า

อาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดบนโลกรวมกัน

 

 

 

Elephants can’t jump. Every other mammal can.
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดกระโดดได้ ยกเว้นช้าง

 

 

 

The cigarette lighter was invented before the match.
ไฟแช็คถูกคิดค้นขึ้นก่อนไม้ขีดไฟ

 

 

 

Mel Blanc (the voice of Bugs Bunny) was allergic to carrots.
Mel Blanc (ผู้ให้เสียงบัคส์ บันนี่) แพ้แครอท

 

 

 

The very first bomb dropped by the Allies on Berlin during World War II

killed the only elephant in the Berlin Zoo.
ระเบิดลูกแรกที่ทิ้งโดยพันธมิตรฝ่ายเบอร์ลินช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น

สังหารเพียงช้างตัวเดียวในสวนสัตว์เบอร์ลิน

 

 

More people are killed annually by donkeys than die in air crashes.
มีคนเสียชีวิตด้วยลามากกว่าเครื่องบินชนกัน

 

 

ภาคไทย : เจ๊กันย์

คุณรู้หรือไม่ว่า…(1) 

กันยา ณ เดือนเก้า
20/10/05

Advertisements