ได้รับจดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ จาก ชมรมกัลยณธรรม  มีคติธรรมประจำฉบับน่าคิดทีเดียว
 
 
**************************
 
 
“ดูไม้ท่อนนี้สิ มันสั้นหรือยาว
สมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้
ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น
แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้
ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว”
 
หมายความว่า "ตัณหา" ของคุณต่างหาก
ที่ทำให้มีสั้นมียาว มีดีมีชั่ว มีสุขมีทุกข์ขึ้นมา
 
 
 
 
พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
 
 
 
นั่นคือเรื่องของท่อนไม้ แต่ชีวิตเรานี่สิ ช่างสั้นนัก จะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้ แทนที่เราจะมามัวหลง "ตัณหา" สู้เร่งสลัดมันทิ้ง แล้วแสวงหา "ปัญญา" เพื่อความหลุดพ้น ถึงซึ่ง "นิพพาน" มิดีกว่าหรือ…
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
03/11/05
 
 
Advertisements