กำลังเซ็งหัวใจ เซ็งชีวิต ได้อ่านแง่คิดเหล่านี้แล้ว รู้สึกดีขึ้น
 
 
**************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอเติมอีกข้อ… ข้อ 15. ความคิดที่แย่ที่สุดในชีวิต คือ "การคิดทำร้ายตัวเองในทุกกรณี"
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
04/11/05
Advertisements