ห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์กับเรื่องนี้ มาต่อตอนสุดท้ายกันจ้า
 
 
*************************
 
 
The elephant is the only animal with 4 knees! 
ช้างเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มี 4 เข่า

 


 
An elephant’s trunk can hold up to 1 1/2 gallons of liquid! 
งวงของช้างสามารถรับน้ำหนักของของเหลวได้ถึง 1 แกลลอนครึ่ง

 

 
An African ostrich egg weighs almost 30 pounds and

is so strong a 200 pound man can stand on it without it breaking! 
ไข่นกกระจอกเทศแอฟริกามีน้ำหนักเกือบ 30 ปอนด์ และมีเปลือกที่แข็งมาก
ขนาดคนหนัก 200 ปอนด์ขึ้นไปยืนแล้วไม่แตก!

 

 
When it is born, a kangaroo is only 1 inch long! 
ลูกจิงโจ้เกิดใหม่ มีความยาวเพียงแค่ 1 นิ้ว!

 

 
A shark can grow a new set of teeth in a week! 
ฟันชุดใหม่ของฉลามงอกได้ในสัปดาห์

 

 
 
 
ถอดความ : เจ๊กันย์
 
 
ทั้งหมดอ้างอิงจากเว็บ : Amazing Animal Facts 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
08/11/05
Advertisements