เพิ่งอ่านหนังสือธรรมะ "ความจริง เกี่ยวกับ ความรัก ความโกรธ และความเมตตา"
ที่พี่สาวเอามาให้จบ อ่านแล้วก็ให้แง่คิดเยอะแยะดี
อยากให้คนที่เข้ามาอ่านรู้สึกดีด้วย (หรือเปล่า?) เลยขอยกหนึ่งเรื่องดีๆ มาให้อ่านกัน

*************************

ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติ  เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น เราไม่ต้องไปกังวลกับเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไป ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ก็ปฏิบัติกับเขาให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ ตามหน้าที่ของเรา ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เป็นไปตามความต้องการของเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเขา

 

ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้

 

นี่คือหลักความจริง  แต่เหตุที่พวกเรายังต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก็เพราะความหลง เพราะคิดว่าถ้ามีสิ่งต่างๆ เหล่านั้นแล้วจะมีความสุข จะมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด

 

ความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจที่สงบ อยู่ที่ใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต่างหาก  เพราะถ้าใจได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ  มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจ

 

ถ้าใจยังมีความวุ่นวาย   ยังมีความกังวลอยู่ ก็แสดงว่าใจยังไม่ได้พัฒนาไปถึงจุดที่สูงสุด จุดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนาไปถึงนั้น  เป็นจุดที่ไม่มีความกังวล  ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความวุ่นวายใจ  เรียกว่า ปรมังสุขัง 

 

 

 มีแต่ความสุขล้วนๆ มีความสุขอย่างเดียวภายในใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี ปัญญา มีความเข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์นั่นเอง

 

 

ถ้าไปยุ่งกับเขา ไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้ว จะต้องมีความกังวลใจตามมาไม่ช้าก็เร็ว ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่มีความกังวลใจ ญาติโยมลองสังเกตดู  เรามีความทุกข์กับอะไร  ส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์กับของๆ เรานั่นหละ อะไรที่เป็นของๆ เรา  ก็จะมีความทุกข์กับสิ่งนั้น ถ้าสิ่งไหนไม่ใช่เป็นของๆ เรา ก็จะไม่มีความทุกข์กับของสิ่งนั้น จึงต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่า  ไม่มีอะไรเป็นของๆ เรา เพื่อจะได้ปล่อยวางอุปาทาน  ความยึดมั่นถือมั่น จะได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป

 

จาก "กำลังใจ 10" พระจุลนายก (สุชาติ  อภิชาโต)

 

"ปัญญา" พาพบสุขที่แท้จริง

 

กันยา ณ เดือนเก้า

10/11/05

Advertisements