ใกล้หมดไปอีกหนึ่งปี ชีวิตก็น้อยลงทุกที วันนี้เร่งสะสมความดี กันแล้วหรือยัง ?

****************************

อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ว กับวันเวลาที่ผ่านมา พอมามองย้อนกลับไป รู้สึกเสียดายเวลากับสิ่งที่ไม่สมควรได้รับเวลาอันมี

ค่าจากเรา

 

เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับการนั่งรถติดอยู่บนท้องถนน
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับการรอคอยสิ่งที่ไม่เคยมาถึง (รวมทั้งการนัดหมายที่ผิดเวลา)
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับใครบางคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับความบันเทิงทั้งหลายที่ไม่ช่วยสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้น
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับความขี้เกียจทุกรูปแบบ
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับการพูด คิด ทำกับคนที่ไม่สมควรสังคมด้วย
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับความโลภ โกรธ หลง และความอยากของตัวเองและคนรอบข้าง
เสียดาย…เวลาที่หมดไปกับการอยู่เฉยๆ โดยไม่คิดจะทำอะไรให้กับชีวิตเลย

 

เสียดาย…จริงๆ

 

ถ้ารวบรวมเวลาเหล่านั้นไว้ได้ มันคงกินไปเกินครึ่งชีวิตเรา ก็ตั้งใจว่า จะใช้เวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีที่มีอยู่นี้ พูด คิด ทำดี

และเกิดประโยชน์มากที่สุด ให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้

กันยา ณ เดือนเก้า
28/12/05

Advertisements