เมื่อวานได้รับพัสดุจาก มูลนิธิมายา โคตมี

มูลนิธิที่เกิดจากการดำริของ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกภิกขุ 

โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาและจริยธรรมแก่เยาวชนที่ขาดแคลนในชนบท

ในซองพัสดุนั้น มีของอยู่ 5 อย่าง มีอยู่สองอย่างที่อยากจะขอประชาสัมพันธ์

*********************************

โครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ด้วยศิลปะการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ (Saori)

 

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ในเขต 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียแกประเทศชาติครั้งใหญ่

เพื่อช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูจิตใจและสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ประสบภัย มูลนิธิมายา โคตมี จึงได้ริเริ่ม "โครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ด้วยศิลปะการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ (Saori)" ขึ้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติมากที่สุด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสใช้ศิลปะการทอผ้าซาโอริ เป็นสื่อในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความสงบแก่จิตใจ พร้อมทั้งสร้างรายได้พอจุนเจือแก่ตนเองและครอบครัวในยามวิกฤต

คลื่นยักษ์สึนามิ ก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่แก่พี่น้องในเขต 6 จังหวัดภาคใต้ แต่ท่ามกลางความสูญเสีย ก็ทำให้เราได้ประจักษ์ถึง "น้ำใจ" ที่เพื่อนมนุษย์มีต่อกัน

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยพวกเขาได้…

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "สร้างกำลังใจและฟื้นฟูชีวิต" แก่พี่น้องของเรา ด้วยการ :

  • ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ
  • ร่วมเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการัดหาเครื่องทอผ้า จักรเย็บผ้า และค่าใช้จ่ายในการขยายงาน

ผู้สนใจโปรดติดต่อ :
"มูลนิธิมายา โคตมี"
โทร : 0-2676-3453, 0-2676-4323
email :
mayagotami@gmail.com

 

 

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพระเจดีย์ และเพื่อสนับสนุนโครงการทอผ้าซาโอริ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา


 การทอดผ้าป่าสามัคคีนี้จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.30 น. ณ วัดสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิมายา โคตมี และคณะศิษยานุศิษย์วัดสุนันทวนาราม ขอเชิญพุทธบริษัท ร่วมงานมหากุศลสร้างพระมหาเจดีย์ภายนวัดสุนันทวนาราม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองกบิลพัสดุ์ ขนาดพระเจดีย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร สูง 16 เมตร ลานพระเจดีย์ 28 x 28 เมตร ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2548 และขอเชิญร่วมงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ตามโครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิตด้วยการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำศิลปะการทอผ้าซาโอริของญี่ปุ่นลงไปฝึกชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า เช่น บ้านน้ำเค็ม บางเนียง ฯลฯ ให้มีอาชีพและรายได้ในยามวิกฤติ การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านเข้าร่วมฝึกอาชีพทำให้เกิดรายได้ยังชีพ การดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินการจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพถาวรของชาวบ้าน

 

จึงขอเชิญร่วมทำบุญด้วยการ :

  ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย มูลนิธิมายา โคตมี ที่ ปณ.ยานนาวา ตามที่อยู่ดังนี้:

มูลนิธิมายา โคตมี 378 อาคารสงเคราะห์ สาย 20 ก. แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยซอยเซ็นต์หลุยส์ 3
ชื่อบัญชี มูลนิธิมายา โคตมี (ผ้าป่า) เลขที่บัญชี 087-2-13906-9

ขออานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์และอานิสงส์แห่งทานแก่ผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ จงเป็นพลวปัจจัยน้อมนำให้ท่านเจริญด้วยมนุษย์สมบัติ และสวรรค์สมบัติ จวบจนเข้าสู่การหลุดพ้นแห่งทุกข์ เทอญ

ส่วนที่เหลืออีกสามอย่างที่เราได้รับคือ หนังสือ "มีขันติ คือ การให้พรแก่ตนเอง" สายรัดข้อมือผ้าทอซาโอริ 1 เส้น และสติกเกอร์พิมพ์ลายมือพระอาจารย์มิตซูโอะ เขียนไว้ว่า "ยืนหยัดลุกขึ้นสู้ ด้วยใจที่เข้มแข็ง และเบิกบาน"

กันยา ณ เดือนเก้า
26/01/06

Advertisements