ภาพจาก BudPage 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
01/02/06
 
"วันคืนล่วงไปเท่าไรชีวิตก็พร่องลงไปเท่านั้น
เวลาแห่งความตายรุกไล่เข้าไปทุกอิริยาบท
ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเวลา"
 
พุทธสุภาษิต
Advertisements