ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า กันยา ณ เดือนเก้า แห่งบล็อค "ระบายใจ"
๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
 
เรา  ในหลวง
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements