เวลาเป็นดั่งเช่นสายน้ำ ไหลไปแล้วไม่หวนกลับ แต่บทเพลงในค่ำคืนวันพุธ (28 มิ.ย.) ที่ผ่านมานั้น
ดูเหมือนจะชักพาสายน้ำแห่งความหลังให้ย้อนคืนมาโชลมใจได้อย่างชะงักงัน…

******************************

 

 

อ่านบรรยากาศคอนเสิร์ตได้ ที่นี่ 

 

กันยา ณ เดือนเก้า

30/06/06

Advertisements