อยู่ดีๆ สามคำนี้ผุดขึ้นในสมองในวันหนึ่ง ผุดแล้วก็โผล่ พลันความคิดก็ไปจับเอาสิ่งที่โผล่ ประหนึ่งแอนตี้บอดี้ทำปฏิกิริยากับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
********************************
เมื่อจับมาแยกเป็นคำๆ คือ "เอา" "ให้" และ "ได้" แล้ว
แต่ละคำมีความหมายเป็นเอกเทศของตัวเอง แต่ก็มิวายเกี่ยวโยงกันได้
 
"เอา" เมื่อเปิดพจนานุกรมฉบับนักเรียนของ องค์การค้าคุรุสภา ดูความหมายแล้ว น่าแปลกใจ บางคำเราก็เพิ่งรู้ว่ามีความหมายเช่นนี้ เช่น
"เอาผัว" (น่าน…อย่าเพิ่งคิดเลยเถิด แปลว่า มีผัว ต่างหากเล่า) หรือ "เอาเถิด" (การเล่นอย่างหนึ่งไล่จับกันและกัน)
แต่โดยความหมายที่เรารู้กันทั่วไป ก็คือ รับมา
ทุกวันนี้สังคมไทยเรา ออกอาการตามกิริยาคำนี้กันซะมาก จนแทบจะกลายพันธุ์เป็นอีกคำกิริยาหนึ่งคือ "เห็นแก่ตัว"
น้อยนักจริงๆ ที่จะมีแต่ "ให้"
คำที่มีความหมายว่า มอบ สละ อนุญาต
คนที่ให้อย่างใจจริง ก็เห็นจะมีแต่ ผู้บังเกิดเกล้าเท่านั้นแหละ
 
แล้วคำว่า "ได้" ล่ะ
คำกิริยาที่หมายถึง เอามาเป็นของตัว ประสบ มี
เจอมาแล้วก็หลายราย ไอ้ประเภทที่ว่า "ได้ๆ" แต่สุดท้ายก็ทำเอาเราผิดหวัง เปลี่ยนจากคนเป็น "แห้วๆ" ไปซะงั้น ก๊ากๆๆ
 
แต่หากนำสามคำนี้มารวมกันแล้ว บ่งบอกอุปนิสัยของคุณที่ต้อง "เอาให้ได้" แล้วไซร้…น่ากลัวนะ น่ากลัว กิเลสตัวนี้ มัน "ไม่ธรรมดา"
เรามาปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคน "ให้ได้ดี" กันดีกว่าเถอะ…
กันยา ณ เดือนเก้า
06/09/06
 
 
 
Advertisements