มีปัญหาจังนักกับเรื่องนี้ กรุณาย้ายไปอ่านตามลิงค์นี้
 
 
**********************
 
 
 
 
 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
25/12/06
 
Merry Christmas!
Advertisements