ช่วงนี้กำลังอ่านหนังสือ เรื่อง "ทางพ้นทุกข์" ของ เด็กน้อยในแดนธรรม
 
 
**********************
 
 
ได้อ่านเรื่องนี้ ตอนต้นเล่มของหนังสือ เห็นว่า เป็นสัจธรรมที่สอนใจหญิงได้ดีทีเดียว
 
 
 
อ่านหนังสือ "ทางพ้นทุกข์" ทั้งเล่มได้ที่นี่
 
 
เล่ม ๑  จิต…สู๋…จิต ธาตุรู้…สู่…ธาตุรู้
                ทุกอย่างในโลกคือธรรมะ
     เล่ม ๒
  เพื่อนใจผู้ใฝ่ธรรม
                เปิดเผยความจริงให้รู้
     เล่ม ๓
  กระจกใจผู้ใฝ่ธรรม  
                ทางเดินของจิต
 
 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
09/08/07
Advertisements