จากใจพี่ชายถึงผู้เป็นแม่
 
 
***********************
 
 
ล้านใดใดไม่เท่า…“หนึ่ง

 

…ความรู้สึกลึกล้ำธรรมชาติ…………………….งามวิลาสเหนือมนุษย์สุดรังสรรค์

แต่อีกสิ่งยิ่งสัมผัสอัศจรรย์………………………ผู้อุ้มครรภ์ปันสุขทุกชีวา

…ล้านดวงดาวพราวกะพริบระยิบระยับ…….สุริยาลาลับจับเวหา

มิอาจสู้คู่แววใสนัยนา…………………………….คอยอาสาพาลูกเดินถูกทาง

…ล้านนภาอาณาเขตประเทศไหน…………….จะใกล้ไกลไร้จุดสุดกว้างขวาง

มิเท่าความอบอุ่นละมุนบาง…………………….ประคองร่างย่างก้าวเรามั่นคง

…ล้านปุยเมฆเฉกฉายหลายรูปลักษณ์………ช่วยปกปักรักษาอานิสงส์

มิเทียบดั่งมือทั้งสองของอนงค์………………..คอยบรรจงส่งเสริมเติมความดี

…ล้านธารามหาสมุทรอันสุดหยั่ง……………..ไหลรินหลั่งเลี้ยงประชาพาสุขี

มิเทียมหยดกษีราอกนารี………………………..ป้อนชีวีมีคุณค่ากายาใจ

…ล้านแผ่นดินถิ่นยุคทุกทวีป……………………หลายล้านชีพได้ดำรงคงอาศัย

มิเหมือนตักรักหนุนอุ่นละไม……………………ขาขัดไขว้ไกวกล่อมถนอมเรา

…ล้านภูผาฟ้าเสียดเหยียดสิงขร………………บังแดดร้อนผ่อนเย็นเยือกด้วยเทือกเขา

มิอุ่นน้อมดังอ้อมกอดยอดนงเยาว์…………..ป้องกำบังระวังเฝ้าเท่าชีวิน

…ล้านบุปผาผกายวนอวลเกสร……………….หอมขจรภมรนกดอมผกผิน

มิเทียมแก้มแนบแย้มยิ้มยามยลยิน………….กำซาบกลิ่นเชยชินชิดสนิทกาย

…ล้านวาโยโลกาโบกพาพัด…………………….ผิวสัมผัสมัดใจให้อกผาย

มิเท่าจูบวูบวาบทาบทักทาย…………………..ประทับพิมพ์พริ้มพรายปลายโอษฐ์เธอ

…ล้านสำเนียงเสียงวิหคดังดกดื่น……………ฟังระรื่นชื่นไพเราะเสนาะเสมอ

มิสู้เพลงบรรเลงกล่อมพร้อมปรนเปรอ……..ทุกถ้อยคำนำเสนอเธอสุขใจ

…ล้านใดใดไม่เท่าหนึ่งซึ่งรักแท้………………..ล้านรักแม่แก่ลูกดุจพิสุทธิ์ใส

ล้านรักลูกผูกพันแม่แลจากใจ………………….สองมือน้อยร้อยมาลัยให้แม่เอย.

 

         กัง

 
 
กันยา ณ เดือนเก้า
13/08/07 
Advertisements