เข้ามาอัพบล็อกด้วยความเสียดาย ถ้าไม่ได้บันทึกไว้กับสิ่งที่ได้รับฟังมากจากครูบาอาจารย์ที่ ณ ขณะนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักในหมู่ผู้ฝักใฝ่ธรรม
นั่นคือ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนสันติธรรม” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
***************************************************
 
ท่านได้เทศน์เรื่องตามหัวข้อที่จั่วไว้ เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ราวบ่ายสองโมง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีใจความหลักๆ ว่า
 
 • ความทุกข์อยู่ที่ กายและใจ หรือคือ ตัวเรา นั่นเอง
 • ทำอย่างไรให้อยู่กับ กายและใจ หรือ "เรา" โดยไม่ทุกข์? / ทำอย่างไรไม่ให้ยึดถือ กายและใจ?
 • กายและใจ โดยตัวมันเอง เป็นของหนัก ถ้าจิตไม่ไปถือ มันก็เบา
 • ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรรู้ (รอบ)
 • การเห็นกายใจตามความเป็นจริง (วิปัสสนา) คือ การรู้ทุกข์
 • รู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายใจ โดยการไม่ใจลอย เมื่อใดที่ลืมตัวเอง เราจะไม่รู้กายและใจ จะรู้แต่เรื่องที่คิด (ดังคำที่หลวงปู่ดุลย์ว่าไว้ "คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดจึงจะรู้")
 • ความรู้สึกตัว เป็นการตั้งต้นของการปฏิบัติธรรม
 • หมั่นรู้สึกตัวบ่อยๆ ศัตรูของมันคือ การใจลอยหรือเหม่อ เผลอ เพลิน
 • วิธีรู้กายใจตามความเป็นจริง 1.รู้กายและใจให้ได้ก่อน อย่าใจลอย 2.ถ้าใจลอยแล้วให้รู้
 • หัดรู้ทันจิต
 • ความคิดปิดบังความจริง
 • ถ้ารู้ว่าจิตคิด จะได้ต้นทางของการปฏิบัติ
 • จิตหลงคิดปั๊บ ถ้ารู้ทันบ่อยๆ สติจะเกิด
 • ถ้าเรารู้สึกตัว จิตจะหลุดจากเรื่องของความคิด
 • พอหลุดแล้ว ดูกายดูใจมันทำงาน
 • ใจที่ตื่นแล้ว จะเป็นเพียงแค่คนดู
 • การเห็นกายและใจทำงานไปเรื่อยๆ คือ การรู้ตามความเป็นจริง
 • กายและใจเคลื่อนไหวตลอดเวลา มันไม่เที่ยง
 • วิปัสสนาไม่ใช่การบังคับตัวเอง แต่เป็นการรู้กายและใจ ตามความเป็นจริง
 • หัดรู้ความเปลี่ยนแปลงทางใจ รู้ใจ รู้ทันตัวเอง จะรู้ว่า ใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลา
 • เมื่อรู้กายและใจตามความเป็นจริงบ่อยๆ จิตจะรวมเข้าเป็นอัปนาสมาธิ
 • เมื่อเกิดอริยมรรค จะเห็นนิพพาน
 • พอใจปล่อยวางแล้ว ความทุกข์ไม่มี
 • ที่เรายึดถือสิ่งอื่น เพราะเราไม่ยึดถือกายและใจของเราก่อน
 • เมื่อเราฝึกแล้ว จะอยู่ด้วยตัวเองได้
 • คนบนโลกไม่รู้จักเมตตา รู้จักแต่ราคะ
 • นิพพาน มีอิสรภาพ
 • นิพพาน ไม่ใช่ความว่าง
 • เมื่อรู้ทุกข์ ก็จะละสมุทัยเมื่อนั้น
 • ทันทีที่สมุทัยไม่มี นิพพาน(วิสังขาร)อยู่ต่อหน้าต่อตา
 • วิราคะ – ไม่ยึดติดอะไร มีความสุขล้วนๆ
 • วิมุติ – หลุดจากความยึดถือกายและใจ
 • การรู้มี 2 สเต๊ป > รู้สภาวะที่เกิดขึ้น > รู้ทันจิต
 • ต้องรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลาง
 • บางอย่างรู้แล้วไม่ต้องดับ
 • โมหะ ทำให้เราไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริง
 • รู้เท่าที่รู้ได้ ไม่ใช่ฝึกรู้เพื่อหยุด
 • รู้ลงที่ปัจจุบัน
 • ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัว คือ การมีสติ
 • ความตั้งใจ(ปฏิบัติ) คือ โลภะ
 • การอยากรู้ตลอดเวลา คือ การเพ่ง
 • กรรมฐาน 4 รูปแบบ > หลง / เพ่ง (สมถะ) / รู้กาย (วิปัสสนา) / รู้จิต (วิปัสสนา)
 
ติดตามรับฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้ของท่านได้ที่ เว็บศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังวันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป
 
กันยา ณ เดือนเก้า
07/03/09
Advertisements