บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 53 ณ ห้อง 601/17 ชั้น 6

อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 **************************************

ลงว่า “บุคคลภายนอก” เลยค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำห้องบอกให้เราเขียนลงในใบลงทะเบียน

ใช่…เราเป็นบุคคลภายนอกเพียงคนเดียวจากประมาณเกือบ 20 คนของที่นี่

ไม่ใช่อาจารย์ ไม่ใช่นิสิตจุฬาฯ แต่ทุกคนในห้องนั้น ล้วนเป็น “บุคคลภายใน(โลกนี้)” เหมือนกัน

เหตุที่ใจพากายมายังห้องใหม่กิ๊กนี้ เพราะเจ้านาย(ใจ)อยากมาฟังธรรม ในหัวข้อ “การดำรงชีวิตในธรรม” โดย ภิกษุณีธัมมนันทา (ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) แห่งทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม (หรือวัตรทรงธรรมกัลยาณี) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการความรู้คู่คุณธรรมของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อการบรรยายเริ่มขึ้น บรรยากาศรอบตัวเรา ก็เหมือนถูก rewind กลับไปเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เพราะห้องที่ฟังธรรมนั้น ก็คือห้องเรียนนั่นเอง…

 สิ่งที่ได้ lecture มา (แล้วไม่ต้องเอาไปสอบในห้อง แต่ไว้สอบใจตัวเอง)

 

 • ธรรมะ คือ ธรรมดา ธรรมชาติ
 •  อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจสีลานิยาจามะ…การขอไตรสรคมณ์นี้ ก็คือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั่นเอง
 •  การดำรงชีวิตในธรรม ต้องเริ่มจากใจ โดยการเข้าใจแก่นของพุทธะ
 •  ทำอย่างไร เราจึงเป็นอิสระจากทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บ ความชรา และความตาย? โดยการคิด(ตั้งคำถาม)อย่างเป็นระบบ แล้วจึงแสวงหาคำตอบ
 •  การเกิด ต่างหากที่ผูกโยงให้เกิดความเจ็บ ความชรา และความตาย (แล้วใยจึงยินดีกันนักหนากับการเกิด?)
 •  ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิด? พุทธ คือ สิ่งที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์
 •  พระไม่สามารถบอกได้ว่า ตัวเองบรรลุธรรม (อาบัติ)
 •  ความคาดหวังของพระพุทธเจ้าที่มีต่อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา : ให้ศึกษาคำสอนของท่าน / ให้นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติ / สามารถปกป้องพระศาสนาได้
 •  แค่ถือศีล เป็นคนดี เท่านี้ ยังไม่พอ
 •  เอกลักษณ์คำสอนของศาสนาพุทธ คือ ความเข้าใจในเรื่องของตัวตน
 •  ลมหายใจสุดท้าย (เฮือกสุดท้าย) คือ ลมหายใจออก
 • ธาตุแรกที่ไปก่อน เมื่อสิ้นลมก็คือ ธาตุลม นั่นเอง
 • ทวิธรรม คือ ธรรมคู่ เช่น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
 • ถ้าเข้าใจความเป็นธรรมดา ธรรมชาติของสรรพสิ่ง เราก็จะมีทุกข์น้อย
 • เพราะเราไม่รู้ เราจึงกลัว เช่น ความตาย
 • ทันทีที่รู้ตัวว่าตื่น ให้รู้สึกขอบคุณกับการมีชีวิตอยู่
 • ฝึกจิต : ทำแค่ขณะนี้ ปัจจุบัน
 • เมื่อทำปัจจุบันดีที่สุด ก็จะเป็นบาทฐานที่ดีต่อไปในอนาคต
 • The Mind is full
 •  

  “การเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมดา ธรรมชาติ และยอมรับ นี่คือ การดำรงชีวิตในธรรม” 

  สาธุ สาธุ สาธุ

  ขอบคุณ ดร.อารียา หุตินทะ ที่นำโตชิบามาให้

  หนังสือที่หลวงแม่แนะนำให้อ่าน : “จดหมายจากอินเดีย 2505-2508”

  กันยา ณ เดือนเก้า

  21/10/53

  Advertisements