รู้สึกว่าเป็นเพลานานโขที่ตัวเองห่าง(การฟัง)ธรรม

อันเนื่องด้วยหลากหลายภาระกิจ(ที่ดูเหมือนจะไม่หมดจนกว่าจะสิ้นใจ :-P)
วันอาทิตย์ (20 ก.พ. 54) ที่ผ่านมา มีเวลาพอให้ชีวิตได้ pause(แต่ไม่ stop) ไปฟังธรรมได้บ้างนิดนึง


*************************************

พรหมวิหารธรรม : ธรรมะแห่งความเป็นสากล
พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ
ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รพ.ทหารเรือ ตรงข้ามตลาดสำเหร่) กรุงเทพฯ

 • ท่านบอกว่า มาที่นี่เพื่อสร้างขบวนการ “ตกตะลึงแห่งปัญญา” (ชอบจริงๆ เร้ย)
 • คนยังอยากเกิดกันอีก เพราะธรรมชาติสร้างโลกียสุขที่สุดเย้ายวน เพื่อหลอกล่อให้เวียว่ายในวัฏสงสาร พร้อมครอบงำด้วยตัณหา อุปาทาน
 • ส่วนที่ไม่อยากเกิดอีก เพราะรู้แจ้งว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นเป็นทุกข์ แต่ปัญหาคือ “เบื่อๆ อยากๆ”
 • ตัวอุปาทานทำให้เกิดการบิดเบือนทางศาสนา
 • พรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) เป็นก้าวแรกนำไปสู่การไม่เกิด (ชนะทุกข์ สร้างสุขได้)
 • หลักคริสต์ (เอกเทวนิยม รวมถึงยิวและอิสลาม) – ศรัทธา / ละชั่ว / ทำดี
 • หลักฮินดู (พหุเทวนิยม) – อ้อนวอนด้วยพิธีกรรม / ละชั่ว / ทำดี
 • หลักพุทธ (อเทวนิยม) – ละชั่ว / ทำดี / ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เบิกบานด้วยปัญญา
 • เอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม เชื่อว่า พระเจ้าสร้างโลก
 • อเทวนิยมอย่างพุทธ เชื่อว่า เหตุปัจจัยสร้างโลก
 • สิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกโปรแกรมไว้แล้วในรหัสพันธุกรรม เพื่อทำห้าที่เป็นห่วงโซ่อาหารในสังสารวัฎให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
 • ชีวิตต้องทำหน้าที่รับใช้ผู้สร้าง(หรือธรรมชาติ) โดยการดำรงเผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้น
 • ถ้าผู้สร้างเราใช้เราโดยไม่ให้รางวัล (โลกียสุขในรูปแบบต่างๆ) เราคงไม่รับใช้ท่าน
 • มนุษย์และสัตว์ถูกกำหนดให้ทำเหมือนกันอยู่ 4 อย่างคือ 1.กิน 2.นอน 3.ปกป้องอันตราย 4.เสพกาม
 • เราทุกข์มากกว่าสุข เพราะยอมให้ผู้สร้าง(หรือธรรมชาติ)จิกหัวใช้
 • ตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) คือ สัญชาติญาณพื้นฐานของการเอาตัวรอด เพื่อไปดำรงเผ่าพันธุ์
 • สิ่งต่างๆ จะเหมาะสมกับแต่ละคนหากสิ่งเป็นไปด้วย “สติ ปัญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง)
 • กิเลส (โมหะ โลภะ โทสะ) คือ สิ่งที่ธรรมชาติโปรแกรมกำหนดไว้ให้คอยมาหลอกล่อมนุษย์ เพื่อจะได้หลงติดเวียนว่ายในสังสารวัฏ
 • ตัณหา+กิเสล จึงทำให้เกิดทุกข์
 • กิเลส ต้องถอนด้วยปัญญา
 • คนเดียวที่กูกลัว     ก็คือตัว ของกูเอง
  คนเดียวที่กูเกรง    ตัวกูเอง มิใช่ใคร
  วันใดที่กูรู้             ว่าตัวกู คือผู้ใด
  วันนั้นกูจะไป         เพื่อให้ไกล   จากตัวกู

ต้นตำรับของพระคุณเจ้า(อะไรจำไม่ได้แล้ว)

 • คนเดียวที่กูกลัว    ก็คือ “เมีย” กูเอง
  คนเดียวที่กูเกรง   “เมีย” กูเอง มิใช่ใคร
  วันใดที่กูรู้            ว่า “เมีย” กู คือผู้ใด
  วันนั้นขออภัย       มันไม่ตาย   ไม่ใช่กู

เป็นอันที่ถูก(คนอื่น)แปลง

 • คนเดียวที่กูกลัว     ก็คือตัว ของกูเอง
  คนเดียวที่กูเกรง    ตัวกูเอง มิใช่ใคร
  วันใดที่กูรู้             ว่าตัวกู คือผู้ใด
  วันนั้นกูจะใช้         ชีวิตอยู่   อย่างรู้ทัน

เป็นอันที่พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศแปลง

 • หลักธรรมสำคัญและสมบูรณ์ที่สุดที่จะช่วยให้มวลมนุษย์ชนะทุกข์สร้างสุขได้ คือ พรหมวิหารธรรม
 • พื้นฐานสำคัญของการพัฒนปัญญา คือ สมาธิ / มัชฌิมา / ปราศจากความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)

พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศจบการบรรยายด้วยการร้องเพลง “เล่าสู่กันฟัง” ภาคแปลงเป็นภาษาอังกฤษที่ให้แง่คิดทางธรรม….ด้วยความไพเราะ (^o^)

ชมคลิปเพิ่มเติมในหัวข้อเดียวกันนี้ ที่ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ ได้บรรยายไว้ใน
งานของชมรมกัลยาณธรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

 

 

 

และอ่านสรุปการบรรยายเรื่อง “รักแท้” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ณ หอประชุม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)

 

 

 

 

กันยา ณ เดือนเก้า

25/02/54

Advertisements