สุขแท้อยู่ที่ใด อะไรคือสุขแท้ เราไปหาคำตอบ จากการไปฟังธรรมครั้งนี้

************************************

สุขแท้อยู่ในตน
โดยพระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554
ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมฯ ซอยพชรเกษม ๕๔

 

 • ความสุขโดยพึ่งพิงวัตถุสิ่งของ ก็เหมือนการไล่จับเงาตัวเอง
 • ได้วัตถุมาแล้ว ก็ต้องวิตกกังวลและห่วงใยอีกว่า จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน
 • ให้ทำใจเหมือนกับน้ำบนใบบัว คือ ไม่ยึดติด
 • ความสุข 3 ระดับ 1.ความสุขของคนทั่วไป คือ ความสุขทางกายและใจอันเนื่องด้วยกามคุณ 5 2.ความสุขทางใจในการเข้าฌานสมาบัติ > ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ จตุตถฌาน 3.นิพพานสุข สุขจากการดับสัญญาและเวทนา
 • วิปรินามทุกข์ ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง
 • กามคุณ นอกจากจะเป็นคุกชีวิตแล้ว ยังเป็นอามิส (เหยื่อ) อีกด้วย
 • ความสุขจากการที่เรารู้สึกว่า มีความสุขนั้น ไม่ใช่สุขที่แท้จริง
 • ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ภายในตน
 • โมหะ ความหลงนั้น คือ อวิชชา
 • ปัญญาที่แท้จริง คือ การรู้รูปนามตามความเป็นจริง
 • สติ คือ การรู้สภาวะเบาของธาตุลม สภาวะหนักของธาตุดิน
 • เมื่อฝึกสติปัฏฐานสี่ เราจะค่อยๆ ปล่อยวางตัวตนลง
 • สัมมาสติ การระลึกรู้เห็นเท่าทันปัจจุบันโดยไม่มีสมมุติบัญญัติ หากยังรู้สมมุติ เป็นแค่มนสิการ ซึ่งเป็นเจตสิกดวงหนึ่ง
 • กำลังของสมาธิสามารถข่มนิวรณ์ได้
 • พระธรรมเป็นที่พึ่งของโลกสาม
 • พระธรรมเป็นรัตนะอันทรงค่ากว่ารัตนะทั้งหมด

หลังจากฟังธรรมแล้ว พระอาจารย์ได้นำปฏิบัติภาวนา มีการตอบปัญหาธรรม และจบด้วยการให้พรหลังถวายสังฆทาน ขออนุโมทนาสาธุ กับผู้มีส่วนร่วมในงานนี้ทุกท่านค่ะ

กันยา ณ เดือนเก้า
03/06/54

Advertisements