แค่คนตัวเล็กๆ บางๆ ยาวๆ ในซอกหลืบของโลกไซเบอร์ ที่อยากจะส่งเสียงบ้างเป็นบางครั้งบางคราว

Advertisements